A+K Mikrobuscar s.r.o.

Vitošská 3413
143 00 Praha 4 - Modřany

tel.: +420 736 539 853
fax: +420 244 402 397
e-mail: info@mikrobuscar.cz

Obecné informace

Typ vozu * :
Datum půjčení * :   Pick a date
Přibližný čas půjčení  
Datum vrácení * :   Pick a date
Přibližný čas vrácení  
Cíl cesty * :
Další požadavky

Kontaktní informace

Firma
Jméno * :
Příjmení * :
Adresa * :
PSČ * :
IČO
DIČ
Telefon * : +xxx xxx xxx xxx
Fax +xxx xxx xxx xxx
E-mail * : xxxxxx@xxxxx.xx

auto s vlastním řidičem
auto s řidičem A+K Mikrobuscar

Údaje o řidiči

Tyto údaje o řidiči jsou pouze pro účely naší firmy. Slouží pro rychlejší zpracování Vaší objednávky. Jsou podmínkou pro objednání vozu.

Minimální věk řidiče je 23 let

údaje pro řidiče jsou stejné jako údaje u objednavatele

Jméno * :
Příjmení * :
Adresa * :
PSČ * :
Rodné číslo * :
Číslo OP:
Číslo ŘP * :
Telefon * : +xxx xxx xxx xxx


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je třetím osobám.